ในการถอนเงินทั้งหมดจะทำการถอนด้วยชื่อเดียวกัน โดยต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้น และจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้หลังจากการลงทะเบียนแล้ว